Palyaçoları

 Palyaçoları

Palyaço nedir?
Sirk ve panayır tiyatrolarında garip kıyafetleri ve hareketleri ile halkı güldüren aktörlerdir. İtalyanca «Pagliaccio» kelimesinden gelir. İtalyan halk tiyatrosunun ünlü bir kişisi de bu adla anılır. Kırmızı ponponu, sivri külahı, kırmızı yakası, iri düğmeli gömleği, bol paçalı pantolonu ve kendine çok büyük gelen ceketi, kıyafetinin esasını teşkil eder. Yüzleri beyaza, yanak ve burunları ise kırmızıya boyanır.

Diğer milletlerin halk tiyatrolarında da benzerleri vardır.
Palyaçonun en fazla göze çarpan tarafı, alışılmışın dışındaki rengarenk elbisesi ve yüzüne yaptığı makyajdır. Palyaçolar umumiyetle sirklerde çalışırlar. Seyircileri de çocuklardır. Üç değişik tipte palyaço vardır: Bunlardan birincisi, yüz hatları olan, beyaz maskeler takarlar. Auguste olarak adlandırılan ikinci gruba mensup palyaço kıyafeti, son derece acayip parlak renkli elbiselerden meydana gelir.