Tarım Orman Müdürlüğü

Tarım Orman Müdürlüğü

Orman İşletme Şeflikleri
Kusadası Orman İşletme Şefliği
Adres
Türkmen Mahallesi Kemal Arıkan Caddesi No:19 KUŞADASI/AYDIN
Telefon
0256 6141030
Faks
0256 6128678

Kuşadası Tarım İlçe Müdürlüğü

İletişim

Adres Kuşadası – Aydın
Şehir Aydın
Telefon 256 614 10 92

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak,

Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işletmek, aslı ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek,

Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak,

Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, intifa ve irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek,
Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye işletmeleri kurmak,

Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yaptırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak,Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak,

Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak; hizmetleriyle. ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak,

Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman yolları ağını tespit etmek ve etüd proje çalışmalarını yapmak; Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak, aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,
İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

MİSYONUMUZ

Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir.

VİZYONUMUZ
İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır.

4/5 - (1 vote)